Skattesats, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 279 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Ödeshögs kommun till 34,15 procent, vilket var den 54:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.