Skattesats, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 338 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Ödeshögs kommun till 34,15 procent, vilket var den 47:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.