Befolkningsökning, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 323 människor (2018). Landarealen är 431 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.