Befolkningsökning, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 309 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Ödeshögs kommun den 93:e lägsta i landet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.