Befolkningsökning, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 279 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ödeshögs kommun den 81:a lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.