Befolkningsökning, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 338 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ödeshögs kommun nära genomsnittet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.