Kommunens kostnader, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 63:e lägsta i landet med 58 258 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.