Kommunens kostnader, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 143 478 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 80:e lägsta i landet med 57 435 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.