Kommunens skatteintäkter, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 829 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.