Anställda i kommunen, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare. Värdet för anställda i länet är det sjunde högsta i landet med 10 078 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.