Största privata arbetsgivare, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare. Pema Logistik och Industri AB är största privata arbetsgivare och med 725 anställda (nov 2020) den 63:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.