Andel företagare, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare. Värdet för andel företagare är det 28:e lägsta i landet med 4,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.