Andel högutbildade, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 65:e högsta i landet med 25,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.