Skattesats, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 143 478 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Norrköpings kommun till 33,30 procent, vilket var den 134:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.