Befolkningsökning, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Norrköpings kommun den 93:e högsta i landet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.