Befolkningsökning, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 145 163 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Norrköpings kommun den 92:a högsta i landet med 1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.