Befolkningsökning, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 143 478 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Norrköpings kommun nära genomsnittet med 1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.