Medelålder, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare. Värdet för medelålder är det 51:a lägsta i landet med 40,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.