Medelålder, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 145 120 invånare. Värdet för medelålder är det 55:e lägsta i landet med 41,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.