Medelålder, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 143 478 invånare. Värdet för medelålder är det 54:e lägsta i landet med 40,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.