Invånare i kommunen, Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 144 458 invånare. Antalet invånare i kommunen är det nionde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.