Kommunens skatteintäkter, Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 674 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 530 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.