Andel förtidspensionärer, Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 43 687 människor (2018). Landarealen är 988 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.