Andel förtidspensionärer, Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 640 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femte högsta i landet med 7,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.