Andel högutbildade, Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 674 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.