Skattesats, Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 640 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Motala kommun till 33,25 procent, vilket var den 130:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.