Skattesats, Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 728 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Motala kommun till 33,25 procent, vilket var den 118:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.