Befolkningsökning, Motala

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har 43 728 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Motala kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.