Kommunens kostnader, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 27 960 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 58 152 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.