Kommunens skatteintäkter, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 269 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 656 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.