Anställda i kommunen, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 269 invånare. Värdet för anställda i länet är det 90:e högsta i landet med 2 875 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.