Anställda i kommunen, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 27 960 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 91:a högsta i landet med 2 121 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.