Största privata arbetsgivare, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 576 invånare. Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB är största privata arbetsgivare och med 2 325 anställda (år 2024) den nittonde största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.