Andel förtidspensionärer, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 27 373 människor (2018). Landarealen är 549 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.