Andel företagare, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 269 invånare. Värdet för andel företagare är det 82:a lägsta i landet med 5,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.