Andel högutbildade, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 269 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.