Skattesats, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 269 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Mjölby kommun till 33,45 procent, vilket var den 139:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.