Befolkningsökning, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 27 960 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Mjölby kommun den 55:e högsta i landet med 3,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.