Befolkningsökning, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 269 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Mjölby kommun den 48:e högsta i landet med 3,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.