Befolkningsökning, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 576 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Mjölby kommun den 60:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.