Medelålder, Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 269 invånare. Värdet för medelålder är det 82:a lägsta i landet med 42,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.