Kommunens kostnader, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 62:a lägsta i landet med 58 240 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.