Kommunens kostnader, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 167 404 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 40:e lägsta i landet med 58 732 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.