Kommunens skatteintäkter, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 646 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.