Anställda i kommunen, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare. Värdet för anställda i länet är det nionde högsta i landet med 9 169 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.