Största privata arbetsgivare, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare. SAAB AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 5 525 anställda (nov 2020) den fjärde största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.