Andel förtidspensionärer, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 35:e lägsta i landet med 3,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.