Andel förtidspensionärer, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 164 616 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 34:e lägsta i landet med 3,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.