Andel företagare, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare. Värdet för andel företagare är det tionde lägsta i landet med 4,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.