Förvärvsfrekvens, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 164 616 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 37:e lägsta i landet med 76,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.