Andel högutbildade, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare. Värdet för andel högutbildade är det trettonde högsta i landet med 39,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.