Skattesats, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 167 404 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Linköpings kommun till 31,75 procent, vilket var den 36:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.