Befolkningsökning, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Linköpings kommun den 66:e högsta i landet med 2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.