Befolkningsökning, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 167 404 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Linköpings kommun den 77:e högsta i landet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.