Befolkningsökning, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 164 616 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Linköpings kommun den 47:e högsta i landet med 3,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.