Medelålder, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 164 616 invånare. Värdet för medelålder är det 29:e lägsta i landet med 39,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.