Invånare i kommunen, Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 164 616 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.