Kommunens kostnader, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 9 940 människor (2019). Landarealen är 1 135 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.