Kommunens skatteintäkter, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 10 048 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 88:e lägsta i landet med 45 557 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.