Kommunens skatteintäkter, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 9 991 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 62:a lägsta i landet med 42 657 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.