Största privata arbetsgivare, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 10 048 invånare. Största privata arbetsgivare är Sofidel Sweden AB med 225 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.