Andel förtidspensionärer, Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 10 048 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.